Hoonete haldusega tegeleb OÜ Haldusproff (kontaktisik: Indrek Tool, tel 5099647).

1. Kõikidel sektsioonidel on oma veemõõtja, elektriliitumine, gaasiarvesti. Kord kuus fikseerib haldusfirma mõõdikute näidud ja ning esitab koos rendiarvetega eelmise perioodi kommunaalkulude arved.
2. Igal sektsioonil on oma tuletõrje- ja valvesignalisatsioonisüsteem. Valvelepingu turvafirmaga sõlmib iga rentnik ise. Haldusfirmale on teinud soodsaima pakkumise valveteenuse osutamiseks Securitas Eesti AS (kontaktisik: Valdo Metsalu, tel 53 315 446,53 315 446).
3. Prügiveolepingu sõlmib teenusepakkujaga iga rentnik ise. Teenusepakkuja antud piirkonnas on vastavalt Rae vallavalitsuse otsusele Adelan Prügiveod OÜ (kontakt: 605 3869, 605 3869, info@apveod.ee).
4. Üldkuludeks on ainult välisvalgustusele kuluv elekter, mille kulu jagatakse sektsioonide arvuga ja vastavalt sellele esitatakse arve koos kommunaalkulude arvega.
5. Lumekoristus ja välisterritooriumi koristus tellitakse vastavalt vajaduseleja nende kulu jagatakse sektsioonide arvuga ning arve esitatakse koos kommunaalkulude arvega.
6. Tulekustutite hooldust teostab haldusettevõte hoone omaniku kulul.
7. Elektripirnide vahetuse saab rentnik vajadusel tellida läbi haldusettevõtte omal kulul.